ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา

31 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามรายชื่อ ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด