ความคืบหน้าการทำใบประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา62

1 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน บัณฑฺิต คบ.รหัส58

ตามที่ได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครู บัดนี้ คุรุสภาได้มีการอนุมัติแล้วบางส่วน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.ksp.or.th/service/license_search.php

สำหรับคนที่มีสถานะอนุมัติแล้วมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วเท่านั้น ...ให้สมัคร KSP Self-service https://selfservice.ksp.or.th/ เพื่อเข้าไปดำเนินการพิมพ์สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิก

โดยมีวิธีทำตามตัวอย่างนี้ https://youtu.be/COy-G8UJlhk

ขอบคุณครับ