ประกาศทำสัญญานักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

2 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 จึงขอประกาศให้นักศึกษที่ร่วมโครงการทำสัญญา กำหนดการรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด