ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่เข้ารับการอบรม

9 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาใหม่รหัส 63 ทุกคนเข้ารับการอบรม รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด