ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2563

17 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสคร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และได้ทำการสอบคัดเลือกแล้วนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด