ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่

28 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่จำนวน2ตำแหน่งไปแล้วนั้น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด