กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 64

24 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

**หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) จะเปิดเฉพาะรอบที่ 2 และ 3

**นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องพักหอพักมหาวิทยาลัย

**ค่าเทอมจะเหมาจ่ายรวมกับค่าหอพัก ประมาณ 14500 บาท

**ศึกษาข้อมูลการสอบ O-NET, V-NET, GAT/PAT ได้จากเว็บไซต์ https://www.niets.or.th

ติดตามข่าวสารรับสมัครได้ที่ http://eduservice.yru.ac.th/tcas , www.facebook.com/YRUadmission