ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

15 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตอบแบบสอบถามที่ลิงค์นี้  https://form.jotform.com/210137667635458