ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะครุศาสตร์

22 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับประสิทธิภาพและการให้บริการของเจ้าหน้าที่