ประกาศผลการประกวด "เพลงกล่อมเด็กชายแดนใต้"

22 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ได้จัดประกวด"เพลงกล่อมเด็กชายแดนใต้" โดยมีผลการประกวดดังภาพ

โดยสามารถชมคลิปผลงานการประกวดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ohJlzzGe3SN2zoyF6jnBMH8FUb8nAsSm?usp=sharing