คณบดีครุศาสตร์ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา

22 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ตรวจเยียมหอพักนักศึกษาบริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพบปะนักศึกษาและตรวจเยียมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกการบริการให้กับนักศึกษาภายนหอพัก