คณบดีร่วมประชุมเพื่อสรรหาอธิการบดี

4 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมคณะ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามสายงานตำแหน่งวิชาการ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ