คุฏบะฮฺเรื่อง ความประเสริฐของ 10 แรกจากเดือนซุลฮิจญะฮ์

5 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) วิดีโอ


คุฏบะฮฺเรื่อง ความประเสริฐของ 10 แรกจากเดือนซุลฮิจญะฮ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ป.โท วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ.2565