ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

20 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะครุศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด