ประเมินความพึงพอใจบุคลากร

27 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สำนักงานคณะ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

  • นางสาวกรัณฑรัตน์  เติมวิทย์ขจร

ประเมิน

  • นายฟาริด หะยีเจ๊ะโวะ

ประเมิน

  • นายมูหามะอัสฮัร ตะโละดิง

ประเมิน

  • นายอัสมิง อับดุลราซิ

ประเมิน

  • นางสาวบุรีซัน ยะปาร์

ประเมิน

  • นางสาวซอลีฮ๊ะ มอน๋อง

ประเมิน

  • นางสาวนูรุลฮูดา สิเดะ

ประเมิน

  • นางสาวฟานาเดีย สะอิ

ประเมิน

  • นางสาวนูรอัยนี มอดา

ประเมิน