อ.จันจลี รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี

9 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติคุณ / รางวัลดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับเลือกเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนาดีเด่น ประจำปี 2565 รางวัล “บัวทอง” ในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 11 ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ประธานอำนวยการโครงการ และหม่อมหลวงราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร