บุคลากร

ดร.อับดุลรอแม สุหลง
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0892933671 ()

อีเมล์ : abdulramae.s@yru.ac.th


ผศ.อุไรรัตนื ยามาเร็ง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0819595681 ()

อีเมล์ : urairat.y@yru.ac.th


ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0822642402 ()

อีเมล์ : muhammadsuhaimi.h@yru.ac.th


ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0816919186 ()

อีเมล์ : muhammadtolan.k@yru.ac.th


ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0843956735 ()

อีเมล์ : jameelah.to@yru.ac.th


นางสาวซาแลคอ กาเดาะ
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : salaekho.k@yru.ac.th