กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราสงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

25 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานมัสยิด มรย.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดกิจรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราสงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และได้มีการร่วมละหมาดฮายัต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราสงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร