กิจกรรมทำบุญทางศาสนาอิสลามในวันราชภัฏยะลา

17 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานมัสยิด มรย.

กิจกรรมทำบุญทางศาสนาอิสลามในวันราชภัฏยะลา 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางอาคารละหมาดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา