กิจกรรมเสริมความเป็นครู

15 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมติวเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา