ประชุมประจำเดือนกันยายน 2566

8 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้จัดประชุมเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และอื่นๆ ณ ห้องสาขาการสอนอิสลามศึกษา ป.โท ชั้น 7 เปิดการประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด