การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299699 ต่อ 42200