ติดต่อเรา

การประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299626 ต่อ 42200