ขอแสดงความยินดีกับนายอัสลัน​ อีแต​ ที่ได้ผ่านการประเมินการคัดเลือก​ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน​ ระดับอุดมศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ **ในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

30 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น