จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

27 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.เป้นต้นไป หลักสูตรการประถมศึกษา ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข

1 หลักสูตร 1ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 โดยทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมระบำดาระ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สำคัญของจังหวัดสตูล