กิจกรรม big cleaning day

17 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาประถมศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกกรม bigcleaningday ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบคณะครุศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา