ประชุมประจำหลักสูตร

20 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 -16.30 น ได้มีการประชุมประจำหลักสูตร เรื่องการใช้งบประมาณในการจัดโครงการต่างๆ ของหลักสูตรเช่น กิจกรรมจิตอาสาจากพี่สู่น้องคนพิเศษ และอื่นๆ ณ.ห้องหลักสูตรประถมศึกษา ชั้น 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา